You are currently viewing 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ, ਜਾਣੋ ਭੱਦਰਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਭੱਦਰਕਾਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰੱਖੜੀ

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ, ਜਾਣੋ ਭੱਦਰਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਭੱਦਰਕਾਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰੱਖੜੀ

ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੱਦਰਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਭੱਦਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਕਸ਼ਾਬੰਧਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੱਦਰਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਭੱਦਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਕਸ਼ਾਬੰਧਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਦਰਕਾਲ – 11 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵੱਜ ਕੇ 17 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਭੱਦਰਾ ਪੁੰਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵੱਜ ਕੇ 18 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਭੱਦਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਮ 6:18 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ‘ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭੱਦਰਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਚੌਘੜੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮ 6.55 ਤੋਂ 8.20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ- ਰਕਸ਼ਾਬੰਧਨ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਰਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.28 ਤੋਂ ਰਾਤ 9.14 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਭਾਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ — ਭੱਦਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਦਰਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਭਾਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ — ਭੱਦਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਦਰਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਭੱਦਰਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ੁਭ — ਭਦਰਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਭੱਦਰ ਸੀ। ਭੱਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਦਰਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।